AGAPE behöver Din medverkan

Det är inte bara viktigt att samla in utan också att dela ut på riktigt sätt! Det krävs noggrann kontroll och många människors medverkan för att en hjälpsändning ska nå rätt destination. Hela denna kedja kräver insatser av såväl tid och pengar. Trots att AGAPE:s omkostnader är låga i förhållande till det arbete vi uträttar och till värdet av våra hjälpsändningar, så är hela vår verksamhet beroende av Din generositet och hjälpsamhet.

Understödjare

För t.ex. endast en 100-lapp i månaden kan Du bli en av våra viktigaste medarbetare - nämligen en understödjare! Du får naturligtvis ge hur mycket och hur länge Du vill utan förpliktelser. Allt Du ger går till att stödja vårt hjälparbete ute i världen.

Sponsor

Du som är företagare och vill skänka restlager eller överblivna inventarier för att med dessa hjälpa utsatta människor i världen, har här en god möjlighet. Vi ser till att det Du skänker kommer till nytta på bästa sätt.

Företag

Företagare kan också bli ekonomiska understödjare/sponsorer. I gengäld kan ni få en reklamplats i någon av våra butiker, få med er logotype i samband med våra internationella hjälpsändningar, samt även på denna hemsida. Möjlighet till avdrag för er rörelse finns. Kontakta oss för mer information.

Internationella kontakter

Vi kan också erbjuda hjälp med kontakter i de länder där vi verkar. Kontakta oss för detaljer om ni önskar veta mera.

Insamlingar

Vi tar också tacksamt emot kläder, skor, husgeråd, leksaker m.m. som är i gott skick. Vi hjälper gärna till med vinds- och källarröjningar. Var vänlig och kontakta oss om Ni har något att skänka!