Aktuella nyheter under året

Nyhetsinslag i massmedia om Agape eller publiceringar som berör vår verksamhet.

Sjukvårdsklinik rustas upp i Ghana, Västafrika
Bistånd till fattiga jordbrukare i Niger
Hjälpmedelcenter i Mexico
Agape's biståndsarbete Vietnam, kort dokumentärfilm.