Kontakta oss

Frågor kring transporter, hjälpmedel, personal - ta kontakt med:

Emanuel Wien

Emanuel Wien
Verksamhetsansvarig och ordförande
0706-586064
emanuel.wien@agapefoundation.se
Vid frågor om ekonomiskt bistånd eller PR - ta kontakt med:

Michael Lindau

Michael Lindau
Ekonomi- och informationsansvarig
0730-201995
michael.lindau@agapefoundation.se