Sjukvårdsklinik rustas upp i Ghana, Västafrika

Hösten 2010 gjorde Agape Foundations Lars Löfdahl med familj en resa till Ghana i Västafrika. Samma dag man anlände till samhället Akim Wenchi i Eastern Region installerades där en ny kung över Akim Abuakwadistriktet.

På kröningsdagens kväll var Lars inbjuden till ett möte med den nye kungen, Chief Daasebre Kofi Appiah, och dennes rådgivare. Chief Appiah berättade om sin önskan att förbättra levnadsförhållandena för folket i distriktet och det stora behovet av bra sjukvård på nära håll. Ett litet sjukhus som drivs av Salvation Army International finns i Akim Wenchi men då resurserna är mycket begränsade har modernisering och tillbyggnad, nödvändig pga den ökande befolkningen på nu drygt 11.000 personer, tyvärr gått långsamt. Lars lovade kungen att vid hemkomsten till Sverige undersöka möjligheterna för Agape Foundation att bidra till renoveringen av sjukhuset.

Efter att ha informerats om situationen fattade Agapes styrelse beslut om att hjälpa till. Först planerades en sändning med utrustning, bl a ett 30-tal sjukhussängar. Inleveransen av dessa sängar försenades dock kraftigt och då fraktkostnaderna under tiden steg beslöt Agape att istället bidra ekonomiskt för att möjliggöra inköp av nödvändig sjukhusutrustning på plats i Ghana.

Med hjälp av en första donationen à 10.000 USD kunde man till sjukhuset i Wenchi köpa både mediciner och sängar samt övrig utrustning till den nya förlossnings- och mödravårdsavdelning som är under uppförande. I slutet av 2011 beslöt Agapes styrelse att bidra med ytterligare 10.000 dollar till färdigställandet av ”Wenchi Maternity Ward”. Dessa donationer har mottagits med stor tacksamhet och snart kan man inviga denna nya avdelning på sjukhuset långt därnere i Västafrika.

Agape artikelslut