Bistånd till fattiga jordbrukare i Niger

Niger är ett av de torraste länderna i världen, och ingår till största delen i Saharaöknen. Folket är fattigt och det råder stor brist på föda och vatten i den här regionen. Edenstiftelsens jordbruks­projekt tar fram träd och buskar som kan växa naturligt i detta torra klimat och ge mat även i svåra tider. I dag försörjer Eden över 3000 jordbrukarhushåll i Tanout, s.k. Edenbönder.

Fältstationerna

På Edens fältstationer (beläget bland de byar som deltar i Edens arbete) forskar man på de träd och buskar som kan växa naturligt i detta torra område och ge mat. För att hamna på Edens forskningslista måste en växt vara ätbar, flerårig och kunna växa utan konstbevattning eller annat artificiellt stöd. Innan en växt erbjudes till bönderna måste den överleva flera säsonger på fältstationen under samma förhållande som gäller på böndernas åkrar där, den årliga nederbörden är drygt 200 mm/år.

Edenbönderna populära

Varje år samlar Eden in ett par miljoner frön. Fröna sorteras, kvalitetskontrolleras och förpackas för varje bonde. Dessa kuvert distribueras till bönderna tillsammans med instruktioner om sådd och odling.


Utdelning till Edenbönder i en by i Tanout. Byborna köade fram klockan två på natten för att få ta del av Edens frökuvert.

Det är en omfattande verksamhet och de blygsamma intäkterna i Eden slukas till största delen av att hantera dessa fröer. Eden har haft c:a 9 lokalanställda som får lagstadgad lön och fröplockarna betalas för fröerna. Under 2011 har ytterligare flera hundra blivit nya Edenbönder. Dessutom sprider sig Edens odlingsprinciper av egen kraft utan att man har möjlighet att registrera alla som tar till sig detta.