AGAPE foundation är en fristående politiskt och religiöst obunden biståndsorganisation med huvudkontor och lager på nordvästra industriområdet i Falkenberg. Vi har varit verksamma sedan 1984 och har till dags dato gjort egna hjälpinsatser i drygt 30 länder samt ytterligare länder i samverkan med andra organisationer. Årligen sänder vi ett stort antal containrar med biståndsmaterial, främst bestående av handikapphjälpmedel och sjukvårds-/sjukhusutrustning. Ytterligare material sänds i samverkan med andra organisationer.

Agapes arbete bygger på solidaritet, engagemang och gemenskap. Vad är då naturligare än att vi även tar ett lokalt socialt ansvar, något vi också gjort alltsedan starten 1984. Agape har byggt upp ett gediget kontaktnät med ett kunskaps- och erfarenhetskapital som vi är stolta över. Dessutom har vi genom alla våra internationella insatser bistått många utsatta och konflikthärjade platser på runt om världen – vilket skänkt gedigen erfarenhet i att hantera de mest oförutsedda situationer i våra mänskliga möten.